svn 日志版本回滚

时间:2023-01-23 12:46:21
[root@v01 online]# svn diff -r 9:8
Index: index.html
===================================================================
--- index.html	(revision 9)
+++ index.html	(revision 8)
@@ -10,4 +10,3 @@
 kkkkkkkkkkk
 kkkkkkkk
 ggggggg
-10
[root@v01 online]# svn merge -r 9:8 ""
--- Reverse-merging r9 into '.':
U  index.html
[root@v01 online]# cat index.html 
<<<<<<< .mine
kkkkk
2222
kkkkkllll
=======
999999
8888888
9999999999999
>>>>>>> .r5
kkkkkkkkkkk
kkkkkkkk
ggggggg
[root@v01 online]# svn diff “”
Index: index.html
===================================================================
--- index.html	(revision 9)
+++ index.html	(working copy)
@@ -10,4 +10,3 @@
 kkkkkkkkkkk
 kkkkkkkk
 ggggggg
-10
[root@v01 online]# svn commit -m "sss"
Sending    index.html
Transmitting file data .
Committed revision 10.
[root@v01 online]# svn log index.html 
------------------------------------------------------------------------
r10 | user001 | 2016-05-10 03:02:21 +0800 (Tue, 10 May 2016) | 1 line

sss
------------------------------------------------------------------------
r9 | user001 | 2016-05-10 02:20:13 +0800 (Tue, 10 May 2016) | 1 line


------------------------------------------------------------------------
r8 | user001 | 2016-05-10 02:13:37 +0800 (Tue, 10 May 2016) | 1 line


------------------------------------------------------------------------
r7 | user001 | 2016-05-10 01:54:53 +0800 (Tue, 10 May 2016) | 1 line


------------------------------------------------------------------------
r6 | user001 | 2016-05-10 01:53:49 +0800 (Tue, 10 May 2016) | 1 line


------------------------------------------------------------------------
r4 | user001 | 2016-05-10 01:27:00 +0800 (Tue, 10 May 2016) | 1 line


------------------------------------------------------------------------
r3 | user001 | 2016-05-10 01:21:36 +0800 (Tue, 10 May 2016) | 1 line


------------------------------------------------------------------------
r2 | user001 | 2016-05-09 19:48:15 +0800 (Mon, 09 May 2016) | 1 line

add test file for mytest
------------------------------------------------------------------------
r1 | user001 | 2016-05-09 13:19:28 +0800 (Mon, 09 May 2016) | 1 line


------------------------------------------------------------------------
[root@v01 online]# 

 

  svn log -v 显示所有日志 并带修改的文件名 
   
  svn log -r ver1:ver2  显示2个版本之间的改动 
  svn diff -r ver1:ver2 
   
  版本回滚 
  综上,最必要的就是3个步骤: 
  1. 确定版本号 svn log <file> 
  2. 合并 svn merge -r <latest revision>:<last revision> <file> 
  3. commit. svn ci -m 'rollback to last revision:' <file> 

 ===================2016-08-09==============================================

[root@NGINX-APACHE-SVN vhosts]# svn log -r 109:110 default.conf.bak 
------------------------------------------------------------------------
r109 | svnroot | 2016-08-05 15:55:42 +0800 (Fri, 05 Aug 2016) | 1 line

线上业务配置
------------------------------------------------------------------------
r110 | svnroot | 2016-08-05 16:07:43 +0800 (Fri, 05 Aug 2016) | 1 line

解决default.conf.bak乱码问题
[root@NGINX-APACHE-SVN vhosts]# svn merge default.conf.bak -r 110:109
--- Reverse-merging r110 into 'default.conf.bak':
U  default.conf.bak
[root@NGINX-APACHE-SVN vhosts]# svn st
M    default.conf.bak
[root@NGINX-APACHE-SVN vhosts]# svn ci -m ""
Sending    vhosts/default.conf.bak
Transmitting file data .
Committed revision 111.