PHP基于自定义函数实现的汉字转拼音功能实例

时间:2022-09-25 10:02:18

本文实例讲述了PHP基于自定义函数实现的汉字转拼音功能。分享给大家供大家参考,具体如下:

整个过程用到了pinyin.table文件。

pinyin.php

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
<?php
 header("Content-Type:text/html;charset=utf-8");
 $letters = "";
 if ($_GET) {
 $cat_name = $_GET["cat_name"];
 $catname = convert($cat_name);
 $letters = get_letter($catname, false);
 }
 function get_letter($catname, $letter = true) {
 return $letter ? strtolower(substr(gb2py($catname), 0, 1)) : str_replace(' ', '', gb2py($catname));
 }
 function gb2py($text, $exp = '') {
 if(!$text) return '';
 $data = array();
 $tmp = @file('pinyin.table'); // 将文件作为一个数组返回。数组中的每个单元都是文件中相应的一行,包括换行符在内。
 if(!$tmp) return '';
 $tmps = count($tmp);
 for($i = 0; $i < $tmps; $i++) {
  $tmp1 = explode(" ", $tmp[$i]);
  $data[$i]=array($tmp1[0], $tmp1[1]);
 }
 $r = array();
 $k = 0;
 $textlen = strlen($text);
 for($i = 0; $i < $textlen; $i++) {
  $p = ord(substr($text, $i, 1));
  if($p > 160) {
  $q = ord(substr($text, ++$i, 1));
  $p = $p*256+$q-65536;
  }
  if($p > 0 && $p < 160) {
  $r[$k] = chr($p);
  } elseif($p< -20319 || $p > -10247) {
  $r[$k] = '';
  } else {
  for($j = $tmps-1; $j >= 0; $j--) {
   if($data[$j][1]<=$p) break;
  }
  $r[$k] = $data[$j][0];
  }
  $k++;
 }
 return implode($exp, $r);
 }
 function convert($str, $from = 'utf-8', $to = 'gb2312') {
 if(!$str) return '';
 $from = strtolower($from);
 $to = strtolower($to);
 if($from == $to) return $str;
 $from = str_replace('gbk', 'gb2312', $from);
 $to = str_replace('gbk', 'gb2312', $to);
 $from = str_replace('utf8', 'utf-8', $from);
 $to = str_replace('utf8', 'utf-8', $to);
 if($from == $to) return $str;
 $tmp = array();
 if(function_exists('iconv')) {
  if(is_array($str)) {
  foreach($str as $key => $val) {
   $tmp[$key] = iconv($from, $to."//IGNORE", $val);
  }
  return $tmp;
  } else {
  return iconv($from, $to."//IGNORE", $str);
  }
 } else if(function_exists('mb_convert_encoding')) {
  if(is_array($str)) {
  foreach($str as $key => $val) {
   $tmp[$key] = mb_convert_encoding($val, $to, $from);
  }
  return $tmp;
  } else {
  return mb_convert_encoding($str, $to, $from);
  }
 } else {
  require_once 'convert.func.php';
  return dconvert($str, $to, $from);
 }
 }
?>
<form action="./" method="get">
 <input type="text" name="cat_name" value="<?php echo $cat_name?>" />
 <input type="submit" value="提交" /><br />
</form>
<?php
 echo $letters;
?>

pinyin.table

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
a -20319
ai -20317
an -20304
ang -20295
ao -20292
ba -20283
bai -20265
ban -20257
bang -20242
bao -20230
bei -20051
ben -20036
beng -20032
bi -20026
bian -20002
biao -19990
bie -19986
bin -19982
bing -19976
bo -19805
bu -19784
ca -19775
cai -19774
can -19763
cang -19756
cao -19751
ce -19746
ceng -19741
cha -19739
chai -19728
chan -19725
chang -19715
chao -19540
che -19531
chen -19525
cheng -19515
chi -19500
chong -19484
chou -19479
chu -19467
chuai -19289
chuan -19288
chuang -19281
chui -19275
chun -19270
chuo -19263
ci -19261
cong -19249
cou -19243
cu -19242
cuan -19238
cui -19235
cun -19227
cuo -19224
da -19218
dai -19212
dan -19038
dang -19023
dao -19018
de -19006
deng -19003
di -18996
dian -18977
diao -18961
die -18952
ding -18783
diu -18774
dong -18773
dou -18763
du -18756
duan -18741
dui -18735
dun -18731
duo -18722
e -18710
en -18697
er -18696
fa -18526
fan -18518
fang -18501
fei -18490
fen -18478
feng -18463
fo -18448
fou -18447
fu -18446
ga -18239
gai -18237
gan -18231
gang -18220
gao -18211
ge -18201
gei -18184
gen -18183
geng -18181
gong -18012
gou -17997
gu -17988
gua -17970
guai -17964
guan -17961
guang -17950
gui -17947
gun -17931
guo -17928
ha -17922
hai -17759
han -17752
hang -17733
hao -17730
he -17721
hei -17703
hen -17701
heng -17697
hong -17692
hou -17683
hu -17676
hua -17496
huai -17487
huan -17482
huang -17468
hui -17454
hun -17433
huo -17427
ji -17417
jia -17202
jian -17185
jiang -16983
jiao -16970
jie -16942
jin -16915
jing -16733
jiong -16708
jiu -16706
ju -16689
juan -16664
jue -16657
jun -16647
ka -16474
kai -16470
kan -16465
kang -16459
kao -16452
ke -16448
ken -16433
keng -16429
kong -16427
kou -16423
ku -16419
kua -16412
kuai -16407
kuan -16403
kuang -16401
kui -16393
kun -16220
kuo -16216
la -16212
lai -16205
lan -16202
lang -16187
lao -16180
le -16171
lei -16169
leng -16158
li -16155
lia -15959
lian -15958
liang -15944
liao -15933
lie -15920
lin -15915
ling -15903
liu -15889
long -15878
lou -15707
lu -15701
lv -15681
luan -15667
lue -15661
lun -15659
luo -15652
ma -15640
mai -15631
man -15625
mang -15454
mao -15448
me -15436
mei -15435
men -15419
meng -15416
mi -15408
mian -15394
miao -15385
mie -15377
min -15375
ming -15369
miu -15363
mo -15362
mou -15183
mu -15180
na -15165
nai -15158
nan -15153
nang -15150
nao -15149
ne -15144
nei -15143
nen -15141
neng -15140
ni -15139
nian -15128
niang -15121
niao -15119
nie -15117
nin -15110
ning -15109
niu -14941
nong -14937
nu -14933
nv -14930
nuan -14929
nue -14928
nuo -14926
o -14922
ou -14921
pa -14914
pai -14908
pan -14902
pang -14894
pao -14889
pei -14882
pen -14873
peng -14871
pi -14857
pian -14678
piao -14674
pie -14670
pin -14668
ping -14663
po -14654
pu -14645
qi -14630
qia -14594
qian -14429
qiang -14407
qiao -14399
qie -14384
qin -14379
qing -14368
qiong -14355
qiu -14353
qu -14345
quan -14170
que -14159
qun -14151
ran -14149
rang -14145
rao -14140
re -14137
ren -14135
reng -14125
ri -14123
rong -14122
rou -14112
ru -14109
ruan -14099
rui -14097
run -14094
ruo -14092
sa -14090
sai -14087
san -14083
sang -13917
sao -13914
se -13910
sen -13907
seng -13906
sha -13905
shai -13896
shan -13894
shang -13878
shao -13870
she -13859
shen -13847
sheng -13831
shi -13658
shou -13611
shu -13601
shua -13406
shuai -13404
shuan -13400
shuang -13398
shui -13395
shun -13391
shuo -13387
si -13383
song -13367
sou -13359
su -13356
suan -13343
sui -13340
sun -13329
suo -13326
ta -13318
tai -13147
tan -13138
tang -13120
tao -13107
te -13096
teng -13095
ti -13091
tian -13076
tiao -13068
tie -13063
ting -13060
tong -12888
tou -12875
tu -12871
tuan -12860
tui -12858
tun -12852
tuo -12849
wa -12838
wai -12831
wan -12829
wang -12812
wei -12802
wen -12607
weng -12597
wo -12594
wu -12585
xi -12556
xia -12359
xian -12346
xiang -12320
xiao -12300
xie -12120
xin -12099
xing -12089
xiong -12074
xiu -12067
xu -12058
xuan -12039
xue -11867
xun -11861
ya -11847
yan -11831
yang -11798
yao -11781
ye -11604
yi -11589
yin -11536
ying -11358
yo -11340
yong -11339
you -11324
yu -11303
yuan -11097
yue -11077
yun -11067
za -11055
zai -11052
zan -11045
zang -11041
zao -11038
ze -11024
zei -11020
zen -11019
zeng -11018
zha -11014
zhai -10838
zhan -10832
zhang -10815
zhao -10800
zhe -10790
zhen -10780
zheng -10764
zhi -10587
zhong -10544
zhou -10533
zhu -10519
zhua -10331
zhuai -10329
zhuan -10328
zhuang -10322
zhui -10315
zhun -10309
zhuo -10307
zi -10296
zong -10281
zou -10274
zu -10270
zuan -10262
zui -10260
zun -10256
zuo -10254

备注:新建text文件复制下面代码到文件,重命名文件名pinyin.table

PS:这里再为大家提供几款本站拼音与字母相关工具供大家参考:

在线中文汉字转拼音工具:https://tool.zzvips.com/t/pinyin/

在线全角半角转换工具:https://tool.zzvips.com/t/fullhalf/

在线字母大小写转换工具:https://tool.zzvips.com/t/daxiaoxie/

希望本文所述对大家PHP程序设计有所帮助。

原文链接:http://blog.csdn.net/tf198910/article/details/44958955